Veteranen

wie ben ik

Veteranen

NNG

Klu

PA0ROJ

weersatellieten

WW II

fotoalbums

Home

  URL Counter


 

Zoals vermeldt in mijn "Wie ben ik", ben ik een z.g. -Veteraan-. Niet eens zo lang geleden werden militairen die verplicht of vrijwillig militaire dienst hadden gedaan buiten Nederland bij oorlogs of vredes missies genegeerd of als boeven beschouwd. Wanneer er na die diensttijd bij zo'n (ex)militair problemen ontstonden werden deze problemen gemakzuchtig omschreven als "hij heeft een tropen-tik".

Door uitzendingen naar (v.m.) Yougoslavië, Irak, Afghanistan etc zal het aantal Veteranen toenemen. Gelukkig is er bij onze regering en bevolking de laatste jaren begrip ontstaan voor deze, nog steeds groeiende groep Veteranen. Een van de voortvloeisels hieruit is het ontstaan van de "Veteranen Dag" en de jaarlijkse bijeenkomsten van Veteranen bij hun voormalige Krijgs-onderdelen. De Luchtmacht (mijn v.m. onderdeel) houdt die bijeenkomsten elk jaar in September. Ook zijn er veel verenigingen en stichtingen ontstaan die ook groepen veteranen onder zich verenigen. Ik zelf maak deel uit van de "Klu Vet NNG 58-62". Ook hier van komen de leden jaarlijks bij elkaar.

Op mijn site publiceer ik in mijn foto albums (zie rechter kolom) de foto's welke op deze bijeenkomsten door mij zijn gemaakt. Indien u een (hoge resolutie) getoonde foto c.q. afbeelding wilt ontvangen, mail mij dan.

laatste wijziging, d.d. 08-Jul-2021

Fotoalbums Klu Vet.
In bewerking

Veteranendag 2006
Veteranendag 2009
Veteranendag 2010 a
Veteranendag 2010 b
Veteranendag 2011


 

-