JENDELA

< <
Hoe ik op BIAK terecht kwam!

wie ben ik

Veteranen

NNG

Klu

PA0ROJ

weersatellieten

WW II

fotoalbums

Home

 

Tijdens onze Klu HROT-V en/of HRO-RAD opleiding op De Lets (Groot Heidekamp) kwam Nieuw Guinea zo nu en dan aan de orde. Aan de andere kant van de wereld werd er politiek en militair een meningsverschil tussen onze en de Indonesische regering uitgevochten. Zo nu en dan een stukje in de krant maar voor de rest hielden wij onze aandacht bij de lessen.

Toen duidelijk werd dat daar "stront aan de knikker kwam" kwam er een stroom militairen en vliegtuigen richting NNG op gang. Er waren geruchten dat er dienstplichtigen uit onze opleiding ook zouden worden uitgezonden. Op een middag kwam er een sergeant onze klas binnen die mededeelde dat er uit elke opleidingsklas 2 dienstplichtigen naar NNG werden uitgezonden.
Doodstil in de klas. Hij vroeg toen of er vrijwilligers voor deze uitzending waren. Nog steeds grote stilte waar die sergeant al snel een einde aan maakte door lukraak twee van mijn klasgenoten aan te wijzen en vertelde dat deze personen "de klos" waren. Hierna vertelde hij nog dat er binnen onze klas geruild kon worden maar kwamen er alsnog geen vrijwilligers, dan waren de twee aangewezen soldaten de pineut. Nadat die sergeant onze klas verlaten had brak "de pleuris" uit. Eén van de twee jongens zou binnenkort gaan trouwen, de ander was in de weekeinden werkzaam in zijn familliebedrijf. Beide hadden dus geen puf om te gaan.

Aangezien ik vanaf jongsaf aan altijd al naar de Tropen wilde (boeken zoals de Scheepsjongens van Bontekoe en verschillende vriendinnetjes die uit Indié kwamen, waren waarschijnlijk de oorzaak hiervan) en genoeg van de Veluwe had gezien, vertelde ik aan één van die jongens dat ik zijn plaats wel wilde innemen. "Wat wil je er voor hebben, hoeveel gulden ?". Ik vertelde dat ik wel voor niks wilde gaan. Ook die andere jongen had een plaatsvervanger gevonden zodat wij tweeën ons later bij de wachtcommandant meldden als NNG-gangers. In de andere klassen had dezelfde procedure plaatsgevonden, later heb ik begrepen dat er soms door de vrijwilligers toch geld was aangenomen. Anderen die geen vrijwilliger hadden gevonden waren dus wel de klos. Daarna onze opleiding afmaken, Tropen-cursus in Neerrijnen, plunjezak met onze tropen uitrusting in Doorn ophalen en een hele reeks van inentingen bij de GGD ondergaan. Een kort inschepingsverlof en Tabeh.
Op de volgende pagina heb ik een venster naar foto's, geluiden en andere informatie gemaakt.

Copyright R.O.Jansen---Deze site is bijgewerkt tot June 27, 2021